Bedrijfsanalyse

Webapplicatie bouwen en designen

Schermafbeelding website op smartphone
Schermafbeelding website op tablet
Schermafbeelding website op lapktop

Projectinhoud

Werkzaamheden

De oorsprong van deze webapplicatie ligt in een opdracht die 2function uitvoerde voor het VKGO. Dit is een brancheorganisatie voor kleine grafische ondernemingen. Deze webapplicatie is gebouwd omdat VKGO de leden een instrument wil bieden waarmee ze eenvoudig een analyse kunnen maken van de bedrijfseconomische toestand van hun onderneming.

Bedrijven vullen stapsgewijs de cijfers uit hun jaarrekening in een formulier in en krijgen per kengetal direct feedback over hoe hun bedrijf zich op dit punt verhoudt tot gangbare normen binnen hun bedrijfstak. 2function heeft hiervan op eigen initiatief een webapp op basis van javascript en een CSS framework gemaakt. Het design is ook van 2function.

Benodigde vaardigheden

Javascripts schrijven

90%

Website designen

60%

CSS framework implementeren

80%

Pagina's lay-outen

25%